ФИЛИБЕ.НЕТ

Online
Гости: 1
Членове: 0
На тази страница: 1
Брояч
Днес: 0 (unique:0)
Общо: 0 (unique:0)
Запис: 0 (unique:0)
Включете се сами !
Тази страница е предназначена за потребителите от мрежите обслужвани от filibe.net.

 


Чрез нея можете да се възползвате от възможността да си възстановите достъпът до интернет, чрез едно натискане на линка Съгласен съм.

Ние разбираме, че Вие поради някаква причина сте пропуснали да си платите месечният абонамент за този месец. За нас каквато и да е тази причина тя е уважителна. Разбираме Ви, че със спирането на достъпът до световната мрежа Ви затрудняваме и възпрепятстваме Вашата работа.

Тъй като целта на това спиране не е наказателна, а уведомителна, затова Ви предоставяме възможност еднократно да си възстановите достъпът за период от 54 часа в деня на изключването или на следващият ден.

С натискането на долният линк Вие приемате и изразявате съгласието си в срок до 54 часа да си заплатите месечният абонамент. При неспазването на този срок, Ние приемаме, че Вие сте неизрядната страна за причината да нямате достъп до Интернет.

При заплащане на месечната абонаментна такса до 15 число на месеца, Вие ще дължите пълната абонаментна такса за периода. Ако и след 15-та дата не сте платили Ние ще се самоуведомим, че Вие желаете временно изключване от мрежата за срок не по-голям от 2 месеца.След изтичането на този двумесечен срок, подлежите на физическо изключване от мрежата и възстановяването на физическата свързаност ще се извършва в 48 часов срок след заплащането на половината от месечният абонамент през който е извършено изключването + възстановителна такса от 10 лева + периода в който желаете да ползвате услугата. Винаги когато не е налице уведомление от Ваша страна по т.55 от Общите Ни условия, Вие ще дължите тази половинка от месечният абонамент.

При несъгласие с тези условия,влиза в сила т.54.1 от Общите Ни условия.

Съгласен съм Не съм съгласен Онлайн плащане с карта